İstanbul’da doğdu. Özel Ortadoğu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım bölümünü tamamladı. Boston, Massachusetts College of Art’ta tasarım programına katılıp, Emerson Communication College'da web tasarım ve multimedya dersleri aldı. Kurumsal Dijital Video çalışmalarının ardından, Atıf Yılmaz ve Çağan Irmak film atölyelerinden dersler aldı. Basılı ve elektronik kurumsal malzemelerin hazırlanması dahilinde, çalışmalarına bağımsız olarak devam etmektedir. Ayrıca heykel çalışmaları, heykeltraş Seçkin Pirim’in atölyesinde başladı ve heykeltraş Yunus Tonkuş’un atölyesinde devam etti. Bir Sanat Merkezi ve Pi Artworks'de karma heykel sergilerine katıldı. Işık Üniversitesi, Sanat Eleştirisi ve Kuramı bölümünde Yüksek Lisans programını tamamladı. Süleyman Saim Tekcan atölyesinde gravür ve linol baskı teknikleri ile çalıştı. Aynı dönem hazırladığı "Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu" konulu tezi ile mezun oldu. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. She was born in Istanbul. After graduating from Private High School Ortadogu, she completed her BFA in Graphic Design at Anadolu University. Attended to design program at Boston, Massachusetts College of Art, and took classes at Emerson Communication College in web design and multimedia production. After her work on Corporate Digital Video, she took film directing classes from famous directors Atif Yilmaz and Cagan Irmak. She keeps on concepting design and art direction as a freelancer by producing print and electronic corporate materials. Also her study of sculpture has started at sculptor Seckin Pirim’s atelier and kept on at sculptor Yunus Tonkus’s atelier. She has participated in sculpture group exhibitions at Bir Art Center and Pi Artworks. She also has worked with etching and linoleum printing techniques at Süleyman Saim Tekcan atelier. She got her master’s degree in Art Theory and Criticism at Isik University and graduated with her thesis named "End of Art from Hegel to Derrida". She keeps on her work in her own studio.