İstanbul’da doğdu. Özel Ortadoğu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım bölümünü tamamladı. Boston Massachusetts College of Art’ta tasarım programına katılıp, Emerson Communication College'da web tasarım ve multimedya dersleri aldı. Link Multimedya'da Kurumsal Dijital Video çalışmalarının ardından, Atıf Yılmaz ve Çağan Irmak film atölyelerinden de dersler aldı. Basılı ve elektronik kurumsal malzemelerin hazırlanması dahilinde çalışmalarına bağımsız olarak devam etmekte. Heykel çalışmaları ise heykeltraş Seçkin Pirim’in atölyesinde başladı ve heykeltraş Yunus Tonkuş’un atölyesinde devam etti. Bir Sanat Merkezi, Pi Artworks ve Arte İstanbul'da karma heykel sergilerine katıldı. Işık Üniversitesi, Sanat Eleştirisi ve Kuramı bölümünde Yüksek Lisans programını tamamladı. Süleyman Saim Tekcan atölyesinde gravür ve linol baskı teknikleri ile çalıştı. Aynı dönem hazırladığı "Hegel'den Derrida'ya Sanatın Sonu Olgusu" konulu tezi ile mezun oldu. Eylül 2018’de IKSV Tasarım Bienali paralel etkinliği Galeri Binyıl ‘Su Okulu’ karma sergisine, yeni Sanat Merkezi Hamam Arts Hub’da katıldı. Kasım 2018’de ise TÜYAP Sanat Fuarı paralel etkinliği Galeri Binyıl ‘Organik Denemeler 1’ karma sergisine ve yine HAH’da ‘Organik Denemeler 2’ karma sergilerine katıldı. Çalışmalarına Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmekte.

“Her şeyin tasarlandığı günümüzde estetikleşen tasarım da sanatsallaşırken, benim tasarımdan sanata giden kendi kişisel yolum da farklı görme biçimleri üzerinden kesişmiş oldu. Temelde kendi içinde tekrar etmeyen parçalardan oluşan yapıtlarım varolanı tekrar kurgulama dürtüsüyle oluşuyorlar. Şiirsel bir düzeni yakalamayı amaçlayan bu formlar kırılgan görünümlü fakat sağlam bütünler. Farklılığın izini sürmeyi amaçlarken, kendini tekrar tekrar yaratmaya ve öğrenmenin hiç bitmemesine olan gerekliliğin bilincinde yoluma devam ediyorum.”

She was born in Istanbul. After graduating from Private High School Ortadogu, she completed her BFA in Graphic Design at Anadolu University. She attended to design program at Boston Massachusetts College of Art and took classes at Emerson Communication College in web design and multimedia production. After her work on Corporate Digital Video at Link Multimedia, she has attended film directing classes of famous Turkish directors Atif Yilmaz and Cagan Irmak. She keeps on concepting design and art direction by producing print and electronic corporate materials as a freelancer. Her study of sculpture has started at sculptor Seckin Pirim’s atelier and kept on at sculptor Yunus Tonkus’s atelier. She has participated in sculpture group exhibitions at Bir Art Center, Pi Artworks and Arte İstanbul. She has worked with etching and linoleum printing techniques at famous Turkish Artist Süleyman Saim Tekcan atelier. She got her master’s degree in Art Theory and Criticism at Isik University and graduated with her thesis named "End of Art from Hegel to Derrida". In September 2018 she has participated Gallery Binyıl’s ‘Water School’ group exhibition as the Parallel Event of IKSV’s Design Biennial İstanbul at the new Art Center, Hamam Arts Hub. In November 2018 she again participated Gallery Binyıl’s group exhibition ‘Organic Trials 1’ as the Parallel Event of TÜYAP Istanbul Art Fair and also ‘Organic Trials 2’ again at HAH. She keeps on her work in her own studio in Beyoğlu.

“Nowadays since everything is a design, it has become aesthetic and more than that but artistic. My personal way from design to art intersected through different forms of vision. In essence, my works, which consist of pieces that do not repeat themselves, are formed by the motive of reconstructing the existing one. These forms, which aim to capture a poetic order, are fragile in appearance but are strong. While aiming to trace being distinctive, I continue my way with the awareness of the necessity of creating oneself again and again and never ending learning.“

copyright © 2018 the-esen.com